Aktualności - Gmina Nur http://www.gminanur.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.gminanur.pl/aktualnosci/program-pomocy-dzieciom-stypendia-dla-dzieci-w-ciezkim-stanie-klinicznym.html http://www.gminanur.pl/files/news/1083-akt.jpg Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym <p><strong>Program Pomocy Dzieciom</strong> jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.</p> <p> </p> <p><strong>Więcej można przeczytać w załączniki do aktualności<br /></strong></p> <p> </p> <p><strong>Wszystkie informacje</strong> na stronie internetowej: <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.dla-dzieci.spes.org.pl"><span style="color: #0000ff;">www.dla-dzieci.spes.org.pl</span></a></span><strong> </strong></p> 2020-02-07T12:00:07+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/program-pomocy-dzieciom-stypendia-dla-dzieci-w-ciezkim-stanie-klinicznym.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-nurze.html http://www.gminanur.pl/files/news/1082-akt.jpg Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurze Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurze <p>W 2019 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 27.000 zł na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ubrań specjalnych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurze.</p> <p>W ramach dotacji zakupione zostały trzy komplety ubrań specjalnych 3-częściowych, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy, drabina oraz motopompa pływająca Niagara.</p> <p>Całkowity koszt zakupu wyniósł 30 000 zł, z czego 90% to dotacja WFOŚiGW, a pozostałe środki zostały poniesione z budżetu Gminy Nur.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/files/image/sprzet.JPG"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/sprzet_m.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p> 2020-02-06T14:58:38+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-nurze.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/ii-noworoczny-turniej-pilki-halowej-o-puchar-wojta-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/files/news/1081-akt.jpg II Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Nur II Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Nur <div id="js_1" class="_5pbx userContent _3576" data-testid="post_message" data-ft="{"tn":"K"}"> <p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 1em; color: #000000;">W niedzielę 2 lutego odbył się drugi Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Nur. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn męskich. Rozgrywki były prowadzone w 2 grupach po 5 zespołów. Z każdej grupy do dalszej fazy gier awansowały 2 najlepsze zespoły. Mimo, że turniej miał charakter amatorski to nie zabrakło efektownych akcji i twardej, męskiej gry. Ostatecznie najlepszą drużyną okazała się drużyna Wybrzeże Klatki Schodowej. Drugie miejsce zdobył zespół z Czyżewa. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna BG Sokołów Podlaski.</span></p> </div> 2020-02-06T11:28:02+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/ii-noworoczny-turniej-pilki-halowej-o-puchar-wojta-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprofram-2019.html http://www.gminanur.pl/files/news/1080-akt.jpg PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2019 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2019 <p> Informujemy, że w dniu 13.01.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze zawarł umowę z Bankiem Żywności w Siedlcach na realizację <strong>PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2019.</strong></p> <p>W związku z powyższym, w najbliższym czasie GOPS w Nurze otrzyma I dostawę żywności i rozpocznie jej dystrybucję.</p> <p>Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyznania pomocy zostaną poinformowane telefonicznie o dokładnym terminie odbioru żywności.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/indeks2.png" alt="" width="502" height="100" /><br /></strong></p> 2020-02-02T09:18:29+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprofram-2019.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/obwieszczenie-wojta-gminy-nur-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nur-etap-ii-tereny-rolne-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-ww-planu.html http://www.gminanur.pl/files/news/1079-akt.png Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II (tereny rolne) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II (tereny rolne) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu <p align="right">Nur, 28 stycznia 2020 r.</p> <h1><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 11px;">Obwieszczenie Wójta Gminy Nur</span><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 11px;"><strong>o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II (tereny rolne)</strong></span><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 11px;"><strong>wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu</strong></span><strong></strong></h1> <p><strong> </strong></p> <p>Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XL/244/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z 24 października 2016 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur,</p> <p><strong>zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap II (tereny rolne) </strong>z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach<strong> od 4 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r. </strong>w siedzibie Urzędu Gminy Nur przy ul. Drohiczyńskiej 2 w Nurze, pokój nr 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.</p> <p> </p> <p><strong>Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 r.</strong> w siedzibie Urzędu Gminy Nur przy ul. Drohiczyńskiej 2 w Nurze, pokój <br /> nr 15 o godz. 11:00.</p> <p> </p> <p>Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. <strong>Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nur </strong>(na adres: ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur)<strong> w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2020 r. </strong>Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-01-28T08:24:07+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/obwieszczenie-wojta-gminy-nur-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nur-etap-ii-tereny-rolne-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-ww-planu.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/planowane-przerwy-w-dostawie-energii-elektrycznej-na-terenie-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/files/news/1078-akt.jpg Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Nur Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Nur <p><a href="/files/image/Planowane-przerwy-w-dostawie-en_-elektrycznej.jpg"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/Planowane-przerwy-w-dostawie-en_-elektrycznej_m.jpg" alt="" width="600" height="410" /></a></p> 2020-01-28T14:52:56+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/planowane-przerwy-w-dostawie-energii-elektrycznej-na-terenie-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/xiii-sesja-rady-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/files/news/1076-akt.jpg XIII sesja Rady Gminy Nur XIII sesja Rady Gminy Nur <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">W dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej nr 21 Urzędu Gminy Nur  odbędzie sie XIII Sesja Rady Gminy Nur z następującym porządkiem obrad: </span></p> <p>   </p> <ol> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Otwarcie sesji.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Przyjęcie porządku obrad.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Przyjęcie protokołu Nr  XII/19 z sesji Rady Gminy Nur odbytej w dniu 12 grudnia 2019 roku.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Podjęcie uchwał w sprawach:</span></li> </ol> <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">1)      zmian w budżecie gminy na 2020 rok</span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">2)      wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia między Gminą Nur a Gminą Zaręby Kościelne w zakresie realizacji programu pn. ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne”,</span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">3)      powołania Rady Seniorów Gminy Nur,</span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">4)      zmieniająca uchwałę Nr XI/79/19 Rady Gminy Nur z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2020.</span></p> <ol> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2019.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.</span></li> <li><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Sprawozdanie  z działalności Komisji Stałych Rady za 2019 r.</span></li> </ol> <div><span style="font-family: verdana, geneva; color: #000000; font-size: 11px;">Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2019, poz.506 z późn.zm.)</span></div> 2020-01-27T11:13:36+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/xiii-sesja-rady-gminy-nur.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-konsultacji-spolecznych.html http://www.gminanur.pl/files/news/1077-akt.jpg Zaproszenie do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych Zaproszenie do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych <p><strong>Wójt Gminy Nur w ramach konsultacji społecznych zaprasza </strong><strong>wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane </strong><strong>do składania wniosków dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nur. </strong></p> <p>Wnioski można składać:</p> <p>a)      na Platformie Cyfrowa Demokracja link do strony:</p> <p><a href="http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-nur">http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-gminie-nur</a></p> <p><em> (na platformie oprócz formularza online znajdą Państwo formularz w wersji do druku)</em></p> <p>b)      na portalu GIS: <a href="http://gminanur.geoportalgminy.pl/">http://gminanur.geoportalgminy.pl/</a></p> <p><em>(na portalu znajdą Państwo interaktywną mapę oraz formularz online do złożenia opinii <br /> z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego opinia dotyczy)</em>;</p> <p>c) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nur: ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, pokój nr 17;</p> <p>d) drogą e-mail na adres: ugnur@gminanur.pl;</p> <p>e) za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrzynki: e-PUAP Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/.</p> <p><strong>Druk formularza konsultacyjnego jest dostępny na stronie: <a href="http://www.gminanur.pl">www.gminanur.pl</a> oraznur.bipgmina.pl/konsultacje społeczne.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”</strong></p> <p>Gmina Nur otrzymała grant od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 22.200,00 zł. </p> <p>Realizatorem projektu jest Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo" oraz partnerzy: ResPublic sp. z o.o. i GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka.</p> <p>Zadania realizowane w ramach projektu dotyczą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nur i obejmują:</p> <ol> <li>Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK).</li> <li>Przeprowadzenie określonych w IPK działań dotyczących konsultacji społecznych.</li> <li>Udział w działaniach edukacyjnych w ramach Akademii Konsultacji Społecznych (4 sesje).</li> <li>Monitorowanie i ewaluację realizacji IPK.</li> </ol> <div>Prezentacja z I otwartego spotkania, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. jest <a href="/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nur-konsultacje.html"><span style="color: #0000ff;">dostępna tutaj...</span></a></div> 2020-01-27T14:28:06+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-konsultacji-spolecznych.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-dojazdowej-do-szkoly-w-nurze.html http://www.gminanur.pl/files/news/1075-akt.jpg Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze <p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 1em; color: #000000;">W dniu 22.01.2020 r., rozpoczęły się prace dotyczące inwestycji pn.„Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze”. Podczas prac ruch do przedszkola będzie odbywał się jednym pasem. </span><br /><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 1em; color: #000000;"> Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.</span></p> 2020-01-26T08:07:40+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-dojazdowej-do-szkoly-w-nurze.html http://www.gminanur.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-rolnikow.html http://www.gminanur.pl/files/news/1073-akt.jpg Szkolenie dla rolników dotyczące uprawy kukurydzy Szkolenie dla rolników dotyczące uprawy kukurydzy <p>Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowy Zespół Doradczy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na szkolenie nt. Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy w trudnych warunkach klimatycznych.</p> <p>Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 21 Urzędu Gminy Nur.</p> 2020-01-21T16:40:25+01:00 pl http://www.gminanur.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-rolnikow.html